@InCollection{Węgorowska:2011,
  author  = "K. Węgorowska",
  title     = "Językowo-kulturowo-symboliczne wyróżniki Radunicy opisanej przez Oskara Kolberga",
  pages     = "231--239",
  year      = "2011",
  booktitle = "Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia (t. XV), ISBN: 9788386175536",
  editor    = "pod red. Henryki Sędziak i Doroty Czyż",
  publisher = "Towarzystwo Kultury Języka Oddział w Łomży",
  address   = "Łomża",
  series    = "Polszczyzna Mazowsza i Podlasia",
  volume    = "t. XV",
}