@InCollection{Węgorowska:2013,
  author  = "K. Węgorowska",
  title     = "Wileńskie miejsca i wileńska tożsamość Santockiego Lirnika - Henryka Szylkina (refleksje językoznawcy)",
  pages     = "265--276",
  year      = "2013",
  booktitle = "Miejsce i tożsamość : Literatura lubuska w perspektywie poetyki przestrzeni i antropologii, ISBN: 9788378420439",
  editor    = "pod red. Małgorzaty Mikołajczak, Kamili Gieby i Mariki Sobczak",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  series    = "Historia Literatury Pogranicza : cz. 2",
}