@InCollection{Kaczor:2009,
  author  = "M. Kaczor",
  title     = "Znaczenie kryterium estetycznego",
  pages     = "345--350",
  year      = "2009",
  booktitle = "Wokół tekstów kultury : Literatura - Język - Teatr - Internet, ISBN: 9788374813174",
  editor    = "red. nauk. Maria Januszewicz, Tomasz Ratajczak",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  series    = "Filologia Polska. Uniwersytet Zielonogórski : nr 4",
}