@InCollection{Bugajski:2013,
  author  = "M. Bugajski",
  title     = "Kilka uwag o kulturze języka w Polsce",
  pages     = "223--231",
  year      = "2013",
  booktitle = "Cum reverentia, gratia, amicitia... (I) : Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi, ISBN: 9788363664053",
  editor    = "pod red. Jolanty Migdał i Agnieszki Piotrowskiej-Wojaczyk",
  publisher = "Wydawnictwo Rys",
  address   = "Poznań",
  volume    = "tom I",
}