@InCollection{Uździcka:2013,
  author  = "M. Uździcka",
  title     = "Wybór tekstów, chrestomatia, antologia w komunikacji naukowej historyków języka polskiego",
  pages     = "387--394",
  year      = "2013",
  booktitle = "Cum reverentia, gratia, amicitia... (III) : Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi, ISBN: 9788363664114",
  editor    = "pod red. Jolanty Migdał i Agnieszki Piotrowskiej-Wojaczyk",
  publisher = "Wydawnictwo Rys",
  address   = "Poznań",
  volume    = "tom III",
}