@InCollection{Bugajski:2013,
  author  = "M. Bugajski",
  title     = "Listy mojej babci i dziadka czy listy moich babci i dziadka?",
  pages     = "184--186",
  year      = "2013",
  booktitle = "Mówię, więc jestem : Rozmowy o współczesnej polszczyźnie, ISBN: 9788378650614",
  publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego",
  address   = "Gdańsk",
  volume    = "t. 4",
}