@InCollection{Węgorowska:2013,
  author  = "K. Węgorowska",
  title     = "Językowe świadectwa wielokulturowości, regionalnych tożsamości, walencji kulturowych utrwalone w cyklu etnochoreologicznych relacji Grażyny Władysławy Dąbrowskiej "Pieśń ojczystej ziemi"",
  pages     = "491--507",
  year      = "2013",
  booktitle = "Język, wielokulturowość, tożsamość, ISBN: 9788360775387",
  editor    = "pod red. Marii Pająkowskiej-Kensik, Anny Paluszak-Bronki i Krzysztofa Kołatki",
  publisher = "Bydgoskie Towarzystwo Naukowe",
  address   = "Bydgoszcz",
  series    = "Prace Komisji Językoznawczej Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego : nr XXIII",
}