@InCollection{Kruk:2009,
  author  = "A. Kruk",
  title     = "Uwe Rada o pograniczu polsko-niemieckim",
  pages     = "42--51",
  year      = "2009",
  booktitle = "Pogranicze polsko-niemieckie po 2004 roku. Nowa jakość sąsiedztwa?, ISBN: 9788376112299",
  editor    = "pod red. Jarosława Jańczaka i Magdaleny Musiał-Krag",
  publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
  address   = "Toruń",
}