@InCollection{Kruk:2009,
  author  = "A. Kruk",
  title     = "Petera Sloterdiijka oceny współczesnego świata",
  pages     = "313--316",
  year      = "2009",
  booktitle = "Edukacja dla bezpieczeństwa : Bezpieczeństwo intelektualne Polaków, ISBN: 9788361304159",
  editor    = "red. Magdalena Gawrońska-Garstka",
  publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa",
  address   = "Poznań",
}