@InCollection{Kruk:2011,
  author  = "A. Kruk",
  title     = "Stosunek do wartości wśród niemieckich partii politycznych z perspektywy superroku wyborczego 2009",
  pages     = "57--68",
  year      = "2011",
  note      = "[brak afiliacji UZ]",
  booktitle = "Wartości w polityce : Między sprawnością a moralnością, ISBN: 9788362907113",
  editor    = "red. nauk. Jolanta Miluska",
  publisher = "Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM",
  address   = "Poznań",
}