@InCollection{Kruk:2009,
  author  = "A. Kruk",
  title     = "Stosunki niemiecko-indyjskie po II wojnie światowej",
  pages     = "111--120",
  year      = "2009",
  note      = "[brak afiliacji UZ]",
  booktitle = "Indie w XXI wieku : Wybrane problemy, ISBN: 9788360677698",
  editor    = "pod red. Anny Potyrały i Marcina Skobrtala",
  publisher = "Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM",
  address   = "Poznań",
}