@InCollection{Kruk:2013,
  author  = "A. Kruk",
  title     = "Minister spraw zagranicznych - próba bilansu aktywności Guido Westerwelle",
  pages     = "282--295",
  year      = "2013",
  note      = "[brak afiliacji UZ]",
  booktitle = "Ministerstwa spraw zagranicznych wobec wyzwań XXI wieku, ISBN: 9788360902813",
  editor    = "red. Aleksandra Kruk",
  publisher = "Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi",
  address   = "Łódź",
}