@InCollection{Kruk:2012,
  author  = "A. Kruk",
  title     = "Idea społeczeństwa obywatelskiego w programach niemieckiej Wolnej Partii Demokratycznej (Freie Demokratische Partei)",
  pages     = "43--52",
  year      = "2012",
  booktitle = "Społeczeństwo obywatelskie jako wspólne dobro, ISBN: 97808362617203",
  editor    = "red. nauk. Lech Kacprzak, Bogdan Koszel, Adam Marcinkowski",
  publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile",
  address   = "Piła",
}