@InCollection{Kruk:2007,
  author  = "A. Kruk",
  title     = "Centrum przeciwko Wypędzeniom",
  pages     = "19--26",
  year      = "2007",
  note      = "[brak afiliacji UZ]",
  booktitle = "Współczesne spory i konflikty międzynarodowe : Studia przypadków, ISBN: 9788360677271",
  editor    = "pod red. Anny Potyrały",
  publisher = "Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM",
  address   = "Poznań",
}