@InCollection{Kruk:2013,
  author  = "A. Kruk",
  title     = "Koordynator ds Współpracy z Polską - o działaniach Gesine Schwan i Cornelii Pieper",
  pages     = "304--317",
  year      = "2013",
  booktitle = "Ministerstwa spraw zagranicznych wobec wyzwań XXI wieku, ISBN: 9788360902813",
  editor    = "red. Aleksandra Kruk",
  publisher = "Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi",
  address   = "Łódź",
}