@InCollection{Kaczor:2013,
  author  = "M. Kaczor",
  title     = "Semantyczne parametry zwrotów zawierających pojęcia z etyki społecznej",
  pages     = "19--29",
  year      = "2013",
  booktitle = "Komunikacyjne aspekty badania języka, ISBN: 9788378421184",
  editor    = "red. nauk. Magdalena Hawrysz, Marzanna Uździcka",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  series    = "Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze : 2012",
}