@InCollection{Bugajski:2014,
  author  = "M. Bugajski",
  title     = "Prawda w słownikach języka polskiego. Rekonesans badawczy",
  pages     = "163--175",
  year      = "2014",
  booktitle = "Oblicza prawdy w filozofii, kulturze, języku, ISBN: 9788360636329",
  editor    = "red. nauk. Aleksander Kiklewicz, Ewa Starzyńska-Kościuszko",
  publisher = "Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego",
  address   = "Olsztyn",
  series    = "Język poza granicami języka : III",
}