@InCollection{Uździcka:2013,
  author  = "M. Uździcka",
  title     = ""Opisanie różnych wiadomości Doktorskich Doświadczonych przez Franciszka Rapalskiego" jako świadectwo używania języka",
  pages     = "381--391",
  year      = "2013",
  booktitle = "W stronę literatury i języka, ISBN: 9788378421160",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  series    = "Filologia Polska : 5",
}