@InCollection{Kruk:2014,
  author  = "A. Kruk",
  title     = "Stanowisko Niemiec wobec operacji wojskowych Unii Europejskiej w Afryce",
  pages     = "63--75",
  year      = "2014",
  booktitle = "Operacje wojskowe Unii Europejskiej w Afryce, ISBN: 9788362907",
  editor    = "pod red. Beata Przybylskiej Maszner",
  publisher = "Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM",
  address   = "Poznań",
}