@InCollection{Uździcka:2014,
  author  = "M. Uździcka",
  title     = "Językowy wyraz apoteozy i idealizacji państwa w dobie rozbiorowej",
  pages     = "163--177",
  year      = "2014",
  booktitle = "Mitologizacje państwa w kulturze i literaturze iberyjskiej i polskiej, ISBN: 9788394050603",
  editor    = "red. Wojciech Charchalis i Bogdan Trocha",
  publisher = "Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury UZ",
  address   = "Zielona Góra",
}