@InCollection{Kaczor:2014,
  author  = "M. Kaczor",
  title     = "Cinis et manes et fabula fies. Sposoby nominacji śmierci w czasopismach spoleczno-politycznych i społeczno-kulturalnych (na przykładzie "Gazety Wyborczej" i Tygodnika Powszechnego")",
  pages     = "167--180",
  year      = "2014",
  booktitle = "Człowiek chory i umierający. Mozliwości wsparcia i formy pomocy, ISBN: 9788374384077",
  editor    = "pod red. Józefa Stali",
  publisher = "Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wydawnictwo Naukowe",
  address   = "Kraków",
}