@InCollection{Wojciechowska:2014,
  author  = "A. Wojciechowska",
  title     = "Z badań nad komunikacją w kręgu familijnym Kossaków. Nazwy osób",
  pages     = "367--372",
  year      = "2014",
  booktitle = "Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą. Język, działanie, kultura, ISBN: 9788363183738",
  editor    = "pod red. nauk. Jagody Bloch, Doroty Lewandowskiej-Jaros, Radosława Pawelca",
  publisher = "Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego",
  address   = "Warszawa",
}