@InCollection{Węgorowska:2014,
  author  = "K. Węgorowska",
  title     = ""Łona jedno na świecie, na nic jom nie zamień". Językowo-kulturowa świadomość współczesnych użytkowników rodzimych gwar i ich popularyzatorów",
  pages     = "252--264",
  year      = "2014",
  booktitle = "Język nasz ojczysty : Zbiór studiów, ISBN: 9788379960347",
  editor    = "red. nauk. Bożena Taras",
  publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego",
  address   = "Rzeszów",
}