@InCollection{Węgorowska:2013,
  author  = "K. Węgorowska",
  title     = "Zagadnienia językoznawcze w kilku (pisanych po polsku) dziewiętnastowiecznych listach Jana Ignacego Niecisława Baudouina de Courtenay",
  pages     = "313--328",
  year      = "2013",
  booktitle = "Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej : Stulecia XVI-XIX. Perspektywa historyczna i językowa, ISBN: 9788376240831",
  editor    = "red. Piotr Borek, Marceli Olma",
  publisher = "Collegium Columbinum",
  address   = "Kraków",
  series    = "Biblioteka Tradycji : nr CXXXII",
  volume    = "tom IV",
}