@InCollection{Kruk:2014,
  author  = "A. Kruk",
  title     = "Niemcy w pontyfikacie Jana Pawła II",
  pages     = "163--174",
  year      = "2014",
  note      = "[brak afiliacji UZ]",
  booktitle = "Niemcy, Szwajcaria, Austria na arenie międzynarodowej : Polityka - kultura - społeczeństwo, ISBN: 9788379694013",
  editor    = "pod red. Ernesta Kuczyńskiego, Michała Tomczyka",
  publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego",
  address   = "Łódź",
}