@InCollection{Węgorowska:2014,
  author  = "K. Węgorowska",
  title     = "Santockie eksponaty muzealne Ignacego Szylkina utrwalone w "Zakolach Łokai" Henryka Szylkina (W świetle refleksji językoznawczo-kulturologiczno-historycznych)",
  pages     = "383--393",
  year      = "2014",
  booktitle = "Studia wschodniosłowiańskie: literatura i język, ISBN: 9788362352241",
  editor    = "red. nauk. Andrzej Ksenicz, Małgorzata Łuczyk, Nel Bielniak, Aleksandra Urban-Podolan",
  publisher = "Wydawnictwo Morpho",
  address   = "Zielona Góra",
}