@InCollection{Kruk:2014,
  author  = "A. Kruk",
  title     = "Kryzys ukraiński z niemieckiej perspektywy",
  pages     = "652--663",
  year      = "2014",
  booktitle = "Czas EuroMajdanu, ISBN: 9788364125119",
  editor    = "red. nauk. Robert Potocki, Marcin Domagała, Dorota Miloszewska",
  publisher = "Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych",
  address   = "Warszawa",
  series    = "Biblioteka Europejskiego Centrum Analiz Geopolitycznych : tom XII",
}