@InCollection{Kucharczyk:2015,
  author  = "A. Kucharczyk and A. Zborowski",
  title     = "Stalowe maszty antenowe telefonii komórkowych - problemy projektowe i realizacyjne",
  pages     = "41--52",
  year      = "2015",
  booktitle = "Budownictwo ogólne : zagadnienia konstrukcyjne, materiałowe i cieplno-wilgotnościowe w budownictwie, ISBN: 9788364235610",
  editor    = "red. nauk. A. Dylla",
  publisher = "Wydaw. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego",
  address   = "Bydgoszcz",
}