@InCollection{Kaczor:2015,
  author  = "M. Kaczor",
  title     = ""Moralny obowiązek" i "moralny sprzeciw". Kolokacje w aptekarskim i lekarskim kodeksie etyki jako "esprit de corps" grupy zawodowej",
  pages     = "97--104",
  year      = "2015",
  booktitle = "Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji. Tom V : Frazeologizmy, ISBN: 9788393558193",
  editor    = "red. nauk. Iwona Kosek, Renata Makarewicz, Katarzyna Zawilska",
  publisher = "Instytut Filologii Polskiej UMW w Olsztynie",
  address   = "Olsztyn",
}