@InCollection{Kaczor:2015,
  author  = "M. Kaczor",
  title     = "O czym użytkownicy języka mówią, dyskutując o etyce? (Na przykładzie debaty publicznej o prawie do klauzuli sumienia)",
  pages     = "185--201",
  year      = "2015",
  booktitle = "Dialog w mediach. Od fikcji do show, ISBN: 9788377932865",
  editor    = "red. Michał Dróżdż",
  publisher = "Wydawnictwo Biblos",
  address   = "Tarnów",
  series    = "Etyka mediów : 10",
}