@InCollection{Wojciechowska:2015,
  author  = "A. Wojciechowska",
  title     = "Raport w formie pamiętnika. Kontekstowe uwarunkowania wspomnień Juliana Łukaszewskiego",
  pages     = "484--491",
  year      = "2015",
  booktitle = "Gatunki mowy i ich ewolucja. Gatunek a granice, ISBN: 9788380123472",
  editor    = "pod red. Danuty Ostaszewskiej i Joanny Przyklenk",
  publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu ¦l±skiego",
  address   = "Katowice",
  series    = "Prace Naukowe Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach : 3266",
  volume    = "t. V",
}