@InCollection{Uździcka:2015,
  author  = "M. Uździcka and R. Zarębski",
  title     = "Wokół dydaktyki diachronii językoznawczej",
  pages     = "213--225",
  year      = "2015",
  booktitle = "Język w życiu wspólnoty, ISBN: 9788378422334",
  editor    = "red. nauk. Magdalena Hawrysz, Marzanna Uździcka, Anna Wojciechowska",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  series    = "Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze : 2014",
}