@InCollection{Kruk:2016,
  author  = "A. Kruk",
  title     = "Wpływ Zielonych na niemieck± scenę partyjn±",
  pages     = "123--132",
  year      = "2016",
  booktitle = "Wpływ społeczny. Konteksty i zastosowania badawcze, ISBN: 9788362907786",
  editor    = "red. nauk. Beata Paj±k-Patkowska",
  publisher = "Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM",
  address   = "Poznań",
}