@InCollection{Uździcka:2016,
  author  = "M. Uździcka",
  title     = "Pojęcie "narodu" w tekstach o funkcji impresywnej z okresu międzypowstaniowego",
  pages     = "275--292",
  year      = "2016",
  booktitle = "Mitologizacja człowieka w kulturze i literaturze iberyjskiej i polskiej, ISBN: 9788394050610",
  editor    = "red. Wojciech Charchalis i Bogdan Trocha",
  publisher = "Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury UZ",
  address   = "Zielona Góra",
}