@InCollection{Kaczor:2016,
  author  = "M. Kaczor",
  title     = "Czynności mowy, które budują złe relacje międzyludzkie (na podstawie współczesnych sporów publicznych)",
  pages     = "339--352",
  year      = "2016",
  booktitle = "Kontakty językowe w komunikowaniu, ISBN: 9788378422617",
  editor    = "red. nauk. Magdalena Steciąg, Magdalena Adamczyk, Marek Biszczanik",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  series    = "Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze : 2015",
}