@InCollection{Węgorowska:2016,
  author  = "K. Węgorowska",
  title     = "Ordyńcy, Lipkowie, Muślimowie, Tatarzy Wielkiego Księstwa Litewskiego...Dawne północnokresowe wątki tatarskie w świetle wybranych faktów językowo-historyczno-kulturologicznych",
  pages     = "233--255",
  year      = "2016",
  booktitle = "Studia wschodniosłowiańskie. Literatura i język 2, ISBN: 9788378422273",
  editor    = "pod red. nauk. Małgorzaty Łuczyk, Nel Bielniak, Agnieszki Łazar i Aleksandry Urban-Podolan",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}