@InCollection{Uździcka:2017,
  author  = "M. Uździcka",
  title     = "Wzory mówienia o języku w dziewiętnastowiecznych czasopismach dla dzieci",
  pages     = "325-338",
  year      = "2017",
  booktitle = "Współczesny i dawny obraz dziecka w języku, ISBN: 9788378673811",
  editor    = "pod red. Leonardy Mariak i Joanny Rychter",
  publisher = "Volumina.pl Daniel Krzanowski",
  address   = "Szczecin",
}