@InCollection{Uździcka:2017,
  author  = "M. Uździcka",
  title     = "O wzorach i sposobach mówienia o ojczyźnie w wybranych tekstach Wielkiej Emigracji",
  pages     = "261--274",
  year      = "2017",
  booktitle = "Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze. 2016 : Zachowanie językowe - spontaniczność i automatyzm, ISBN: 9788378423945",
  editor    = "pod red. Magdaleny Hawrysz, Marzanny Uździckiej i Anny Wojciechowskiej",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}