@InCollection{Bugajski:2017,
  author  = "M. Bugajski",
  title     = "Norma językowa w przyszłości",
  pages     = "23--35",
  year      = "2017",
  booktitle = "Przyszłość polszczyzny - polszczyzna przyszłości, ISBN: 9788379822676",
  editor    = "pod red. Katarzyny Kłosińskiej i Rafała Zimnego",
  publisher = "Narodowe Centrum Kultury",
  address   = "Warszawa",
}