@InCollection{Bugajski:2018,
  author  = "M. Bugajski",
  title     = "Walentego Szylarskiego "Gramatyka języka polskiego" ucząca w tradycji normatywnej",
  pages     = "17--29",
  year      = "2018",
  booktitle = "Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze. 2017 : Wokół dziejów używania polszczyzny - wspólnoty, potrzeby, zachowania komunikatywne, ISBN: 9788378423188",
  editor    = "red. nauk. Magdalena Hawrysz, Marzanna Uździcka",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}