@InCollection{Kaczor:2017,
  author  = "M. Kaczor",
  title     = "Etyczność a marketing wartości. Językowe ujęcie sporu na temat naruszenia zasad etyki (na przykładzie czasopism społeczno-politycznych i społeczno-kulturalnych)",
  pages     = "233--248",
  year      = "2017",
  booktitle = "Etyczność w mediach - między pogardą a szacunkiem, ISBN: 9788377934838",
  editor    = "red. Michał Drożdż, Klaudia Cymanow-Sosin",
  publisher = "Wydawnictwo Biblos",
  address   = "Tarnów",
}