@InCollection{Kucharczyk:2018,
  author  = "A. Kucharczyk",
  title     = "Zastosowanie systemu optycznego ARAMIS w analizie odkształcalności otuliny betonowej",
  pages     = "101--108",
  year      = "2018",
  booktitle = "Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce : nauki techniczne i inżynieryjne. Cz. 1, ISBN: 9788366139091",
  editor    = "red. nauk. J. Nyćkowiak, J. Leśny",
  publisher = "Młodzi Naukowcy",
  address   = "Poznań",
}