@InCollection{Kruk:2018,
  author  = "A. Kruk",
  title     = "Przedwyborcza ocena relacji polsko-niemieckich",
  pages     = "189--205",
  year      = "2018",
  booktitle = "Wybory w Niemczech w 2017 roku z perspektywy politologicznej, ISBN: 9788379773688",
  editor    = "red. Aleksandra Kruk, Helena Wyligała",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe",
  address   = "Wrocław",
}