@InCollection{Kaczor:2018,
  author  = "M. Kaczor",
  title     = "Dialog jako wartość społeczno-kulturowa (na przykładzie "Tygodnika Powszechnego" z roku 1989)",
  pages     = "121--132",
  year      = "2018",
  booktitle = "Wartości językowe i kulturowe obecne w czasopiśmiennictwie polskim do roku 1989, ISBN: 9788378423201",
  editor    = "red. nauk. Joanna Gorzelana, Monika Kaczor, Anastazja Seul",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  series    = "Prace aksjologiczne. Język - literatura - kultura : t. 1",
}