@InCollection{Węgorowska:2018,
  author  = "K. Węgorowska",
  title     = "Kobieta wszechstronna utrwalona na łamach dwunastego numeru "Mojej Przyjaciółki" z 25 czerwca 1939 roku (uwagi lingwistyczno-kulturologiczne)",
  pages     = "183--220",
  year      = "2018",
  booktitle = "Warto¶ci językowe i kulturowe obecne w czasopi¶miennictwie polskim do roku 1989, ISBN: 9788378423201",
  editor    = "red. nauk. Joanna Gorzelana, Monika Kaczor, Anastazja Seul",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  series    = "Prace aksjologiczne. Język - literatura - kultura : t. 1",
}