@InCollection{Węgorowska:2018,
  author  = "K. Węgorowska",
  title     = "Szanownej..., Drogiej..., Miłej..., Kochanej... Kilka uwag o wybranych, adresowanych do mnie, dedykacjach - językowych świadectwach komunikacji interpersonalnej",
  pages     = "38--50",
  year      = "2018",
  booktitle = "Język nasz ojczysty w kontaktach międzyludzkich, ISBN: 9788379965472",
  editor    = "red. nauk. Bożena Taras",
  publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego",
  address   = "Rzeszów",
}