@InCollection{Bugajski:2018,
  author  = "M. Bugajski",
  title     = "O "Słowniku ortoepicznym" Stanisława Szobera",
  pages     = "17--30",
  year      = "2018",
  booktitle = "Tyle się we mnie słów zebrało... Szkice o języku i tekstach, ISBN: 9788380172029",
  editor    = "red. nauk. Barbara Pędzich, Magdalena Wanot-Mi¶tura, Dorota Zdunkiewicz-Jedynak",
  publisher = "Dom Wydawniczy ELIPSA",
  address   = "Warszawa",
}