@InCollection{Kaczor:2019,
  author  = "M. Kaczor",
  title     = ""Korytarz humanitarny". Słownictwo etyczne w dyskursie migracyjnym (na przykładzie "Tygodnika Powszechnego")",
  pages     = "131--138",
  year      = "2019",
  booktitle = "Komunikowanie wartości - wartość komunikowania, ISBN: 9788380182226",
  editor    = "red. nauk. Iwona Benenowska, Anna Bączkowska, Wiesław Czechowski",
  publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego",
  address   = "Bydgoszcz",
}