@InCollection{Kaczor:2018,
  author  = "M. Kaczor",
  title     = "Zazdrość jako problem etyczny (na przykładzie dyskusji publicznych)",
  pages     = "129--143",
  year      = "2018",
  booktitle = "Etyka w komunikacji, ISBN: 9788365237897",
  editor    = "pod red. Grażyny Habrajskiej",
  publisher = "Wydawnictwo PRIMUM VERBUM",
  address   = "Łódź",
}