@InCollection{Kaczor:2019,
  author  = "M. Kaczor",
  title     = "Zwięzłość słowa rodzi szerokość myśli. W jaki sposób czytelnicy opisują piękny język (na przykładzie serwisu książkowego Lubimyczytać.pl)?",
  pages     = "87--96",
  year      = "2019",
  booktitle = "Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2018 : Estetyka językowa w komunikowaniu, ISBN: 9788378423379",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}